ZESPÓŁ - TRENERZY

Szkolenia

Anna Juszczyk

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju osobistego, doprecyzowania pomysłów biznesowych, zarządzania stresem i konfliktem w organizacji, motywacji, kreatywności, a także warsztaty dotyczące tworzenia biznesplanów.
Ponadto posiada: kompetencje trenerskie na 5 poziomie EQF, kompetencje terapeuty Gestalt - w trakcie szkolenia, wiedzę z zakresu programów unijnych, znajomość norm ISO seria 9000, znajomość i stosowanie technik skutecznego komunikowania się- NLP.
Ukończyła Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, a także Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Dorota Maciejewska

Dorota Maciejewska

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji – w oparciu o model Insights Discovery, rozwiązywanie problemów (Thomas & Kilmann), udzielanie informacji zwrotnej, budowanie zespołu, profesjonalna i skuteczna rekrutacja, ustalanie celów, dokonywanie oceny pracowniczej.
Jej styl trenerski to przede wszystkim energia, współpraca, otwartość w oparciu o cykl Kolba.
Absolwentka The Polish Open University MBA oraz Szkoła Trenerów Biznesu-TROP. Ukończyła Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Beata Marciniak

Beata Marciniak

Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów rozwoju osobistego (motywowanie, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, praca z celem, skuteczne działanie, praca z przekonaniami, moc stawiania pytań, zarządzanie emocjami). Jest coachem – przeprowadza sesje coachingowe indywidualne i grupowe.
Ukończyła Filologię Romańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Coachingu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Tomasz Mnich

Tomasz Mnich

Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie innowacyjnych rozwiązań w biznesie.
Specjalizuje się w transformacji dużych kilkusetosobowych działów. Przez 11 lat zarządzał kilkusetosobowymi zespołami oraz przewodził zmianom organizacyjnym na rynkach USA, Europy Zachodniej, Wschodniej i w Polsce. Pracował na stanowisku v-ce COO w AIG, dyrektora zarządzającego międzynarodowym centrum usług Hoffman La Roche, dyrektora IT w Lukas Banku oraz doradcy CEO w Getin International na rynkach CEE.
Trener i ekspert IMMOQEE.
Ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku informatycznym. Absolwent Politechniki Warszawskiej –Marketing i Prawo, Farmaekonomika, SWPS – Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu, Executive Studies in Finance – SGH i Ernst&Young ,MBA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zarządzanie projektami - Wyższa Szkoła Bankowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi – Wyższa Szkoła Bankowa , Bankowość – Wyższa Szkoła Bankowa, Zarządzanie Jakością – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Posiada certyfikaty:
Coaching & Training: Organization Relationship System Coaching, Team Coaching International, Certified Dream Group Coach, Certified Dream Coach, Purposeful Coaching, Co-Active Coaching, International Certified Coach, Purposeful Coaching, Akademia Trenerów Sprzedaży, Master/Trener NLP, Trener i Coach Radykalnego Wybaczania.

Katarzyna Szarecka

Katarzyna Szarecka

Trener i ekspert IMMOQEE w dziedzinie pozyskiwania środków europejskich, finansowania działalności innowacyjnej związanej z prowadzeniem firmy, dotacji, projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i społecznych, w zakresie zarządzanie projektami, w tym opartych na metodzie PRINCE 2 i metodzie Project Cycle Management (PCM), źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw i organizacji, polityk horyzontalnych UE, a także równości szans i zarządzania równościowego oraz zasady konkurencyjności i ich stosowania w projektach współfinansowanych z Funduszy UE, w zarządzaniu projektami klientów.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Stosunków Międzynarodowych.
Posiada certyfikat z zarządzania projektami metodą PRICE 2, ukończyła szkolenia „Menadżer projektów EFS”, „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich”, „Negocjacje w biznesie”, „Standard minimum – Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL”.

Marcin Bodnar

Marcin Bodnar

Od 2004 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Trener oraz ekspert IMMOQEE. Specjalizuje się w tematyce budżetowania, rozliczania i zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy UE, finansowaniem działalności innowacyjnej związanej z prowadzeniem działalności, instytucji i procedur unijnych, tworzenia biznesplanów, projektowania i budżetowania inwestycji, zarządzania projektami.
Kierownik Biura Realizacji Projektów w ASAP24 s.c. Do  jego głównych obowiązków należy: nadzór nad pracą biura, zarządzanie zespołem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzenie szkoleń.
Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Piotr Grodzki

Piotr Grodzki

Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie zagadnień prawnych  oraz doradztwa patentowego.
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu programów szkoleniowych. Na co dzień zajmuje się m.in. problematyką prawną związaną z zarządzaniem nieruchomościami oraz doradztwem patentowo – prawnym. Praktyczną wiedzę aktywnie wykorzystuje, prowadząc szkolenia dotyczące tematyki prawa i zarządzania. Od stycznia 2007 roku uczestniczy, jako trener i zarówno autor programu szkolenia „Elementy prawa pracy i prawa cywilnego”, w ogólnopolskim projekcie „Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”, realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Radca prawny prowadzący własna działalność gospodarczą. Ponadto regularnie prowadzi zajęcia ze studentami oraz na studiach podyplomowych. Praktykujący radca prawny.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH „Akademia kompetencji dydaktycznych”. Od października 2005 roku jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Wira

Tomasz Wira

Trener i ekspert IMMOQEE. Pracował również w działach handlowych banków i firm leasingowych przy finansowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Zdobytą jak i wciąż rozszerzaną wiedzę przekazuje na zajęciach w sposób aktywny i zróżnicowany. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: Multibank, Geting Leasin, ARI Dotacje Sp. z o.o. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Trenerów Biznesu INSPIRATOR.
Obecnie trener biznesu a zarazem doradca oraz  praktyk w zakresie przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów unijnych dla przedsiębiorców, samorządów i rolników. W obszarze prawnym specjalizuje się w kontraktach handlowych.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z tworzenia studium wykonalności projektów na Politechnice Wrocławskiej

Małgorzata Remiarz

Trener oraz ekspert firmy IMMOQEE. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi dla kobiet, singli, młodzieży i jej rodziców, pracowników instytucji publicznych oraz biznesowych, kadr medycznych a także konsultacje indywidualne. Specjalizuje się w umiejętnościach miękkich takich jak min. rozwój inteligencji emocjonalnej, zwiększanie poczucia wartości, integracja i skuteczna komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, budowanie wizerunku, umiejętności wychowawcze, doprecyzowanie pomysłów biznesowych, profilaktyka zdrowotna i społeczna, a także realizacja własnych marzeń.
Jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Instytucie Psychoterapii i Treningu Grupowego Gestalt w Krakowie.
Ukończyła, z tytułem magistra, Wydział Pedagogiki Specjalnej w APS w Warszawie, Szkołę Trenerską Moniki Sowickiej rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Pomocy Psychologicznej przy MSCDN oraz Wydział Fizjoterapii Studium Medycznego w Warszawie.

Wiktor Piątkowski

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu analizy marketingowej nowych produktów/usług wprowadzanych na rynek, marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju firmy, biznesplan, ocena opłacalności projektu.
Jest także scenarzystą i producentem filmowym, członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Koła Młodych SFP i Koła Scenarzystów SFP.W działalności naukowej specjalizuje się  marketingiem w obszarze rynku mediów. W szczególności rynkiem telewizyjnym, reklamą i jej wszelkimi formami działań promocyjnych, marketingiem sportu oraz zarządzaniem na rynku kultury i sztuki.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Warszawskiej Szkoły Filmowej. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Ekonomista, psycholog, scenarzysta filmowy.

Michał Górski

Michał Górski

Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie zagadnień prawnych  oraz doradztwa patentowego.
Praktykujący radca prawny. Współpracował między innymi z Krajową Izbą Gospodarczą, Wyższą Szkołą Gospodarki w Józefowie, HTH Warszawa, InBIT Sp. z o.o., Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Od roku współpracuje również z firmą IMMOQEE.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Nauk Politycznych. Od 2009 roku jest prezesem zarządu Provide Service Sp. z o.o.Specjalizuje się jako trener, między innymi w tematyce prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa patentowego, prawa pracy, postępowań administracyjnych.

Piotr Broniatowski

Piotr Broniatowski

Współpracuje z firmą IMMOQEE. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu analizy marketingowej nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek, marketingowych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu i PR, elementów zarządzania, itp.
Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Anna Miśkiewicz

Anna Miśkiewicz

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków europejskich, finansowania działalności innowacyjnej związanej z prowadzeniem firmy. Ponadto specjalizuje się w szeroko pojętym finansowaniu przedsiębiorstw (analiza finansowo-ekonomiczna, rachunkowość, wycena).
Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzani- studia podyplomowe: rachunkowość.

Adam Dębowski

Adam Dębowski

Trener IMMOQEE. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu projektowania innowacyjnych rozwiązań, procesu budowania kultury współpracy nastawionej na projektowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w małym biznesie, tworzenie wspólnych zobowiązań oraz budowanie odpowiedzialności za wdrożenie innowacyjnego pomysłu w praktykę. Ponadto prowadzi coaching indywidualny z klientami pracując z ich problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, mentalnymi, rodzinnymi i biznesowymi.
Współpracował między innymi z: PLL LOT, SMYK, SELGROS, Gruner&Jahr, Mars, Nokia, X-Trade Brokers, PGNiG, NSZZ Solidarnośd, ING, Vobis, czy Urząd Miasta Szczecin.
Ukończył Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna i psychologia sportu. Wykładowca na studiach podyplomowych (Coaching w biznesie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z elementami Coachingu) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej (Superwizja w coachingu).

Marek Pokora

Marek Pokora

Absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku politologia. Trener i Ekspert IMMOQEE, specjalista z zakresu organizacji i kierowania zespołami projektowymi. Konsultant, doradca z zakresu pozyskiwania środków Unijnych dla przedsiębiorstw. Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu tworzenia biznesplanów, tworzenia wizerunku instytucji na rynku (PR), pozyskiwania środków unijnych i szeroko pojętej przedsiębiorczości i relacji z klientami.

Karol Wyszyński

Karol Wyszyński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Trener i Ekspert IMMOQEE, specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań w biznesie, zajmuje się również doradzaniem i prowadzeniem kampanii promocyjnych i PR. Prowadził szkolenia między innymi dla przedstawicieli takich podmiotów jak: ORZEŁ S.A., znajomapolonia.com, homplex.pl, K&K Media Solutions. Prowadził również warsztaty m.in. w ramach: Mistrzowskiej Akademii Miłości, CSR Day dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Biznesu WAS dla Uniwersytetu Warszawskiego, Szkolenia Liderzy Komunikacji 2011 dla Instytutu Analiz i Edukacji Profesjonalnej „Przyszłość”.

Łukasz Skawiński

Łukasz Skawiński

Trener i Ekspert IMMOQEE, konsultant, doradca biznesowy (posiada Certyfikat Trenera), absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Na swoim koncie posiada ponad 3000 przeprowadzonych godzin szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych (udokumentowane referencjami) z zakresu: zarządzania małą firmą, przedsiębiorczości, profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży oraz zarządzania czasem. Doradza w zakresie pozyskiwania środków UE, tworzenia biznesplanów. Przy jego wsparciu, przez kilka lat powstało ponad 350 firm z sektora MŚP. Obszar zainteresowań dotyczy strategii konkurencji oraz innowacji w zarządzaniu. Laureat projektu pt. „Spełnieni w biznesie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Paulina Sobiczewska

Psycholog społeczny, doktor nauk humanistycznych, dyplomowany trener grupowy. Od 2003 roku prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychoedukacji, specjalizuje się w komunikacji, asertywności, doprecyzowaniu pomysłów biznesowych, zwiększaniu wydajności własnej i optymalizowaniu stresu. Trener i Ekspert IMMOQEE.
Przeprowadziła ponad 2.500 godzin szkoleniowych dla instytucji budżetowych (m.in. Urząd Gminy, Urzędy Pracy, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Izba Radców Prawnych) oraz korporacji (m.in.. Tchibo, Nutricia Grupa Danone, Commercial Union, Media Markt, Mary Kay, Centrum Medyczne Enel-Med, Grupa Radiowa Time – Radio Eska). Została wybrana jako trener asertywności do unijnego projektu „Studia Podyplomowe dla Pośredników Pracy”, gdzie zrealizowała szkolenia dla ponad 100 uczestników. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, opracowując rozwiązania biznesowe przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy psychologicznej.

Doradztwo

Doprecyzowanie biznesplanów

Elwira Cebo

Elwira Cebo

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, zarządzania czasem w przestrzeni, prowadzenie prezentacji, negocjacji, efektywnego PR w organizacji,  komunikacji w biznesie, efektywnego zarządzanie czasem, sztuki rozmowy przez telefon, skutecznego pozyskiwanie klientów przez telefon, wystąpień publicznych, procesu skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników, komunikacji niewerbalnej.
Współpracowała między innymi z Professional Comapany, TTS Consulting, Professional Language Company, Profi Solutions, Uniwersytetem Warszawski, PVA, Wyborową S.A., Elfa-Elektonik, Kodak.
Ukończyła studia Psychologiczne ze specjalizacją trenerską – Prowadzenie szkoleń i treningów oraz Zarządzanie Personelem. Jeszcze podczas trwania studiów podjęła współpracę z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego, dla którego jako studentka przeprowadzała szkolenia i warsztaty dla firm i organizacji, znajdujących się na terenie Warszawy.

Izabela Mleczko

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zmiany i przekwalifikowania zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego (motywowanie, praca z przekonaniami, zarządzanie stresem), doprecyzowanie pomysłów biznesowych. Jest Cochem – przeprowadzi sesje indywidualne i grupowe z zakresu kariery, coachingu na start czyli otwieranie własnej działalności.
Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno- Informatyczną na Wydziale Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego, a także Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego Coach ICF.

Finansowanie działalności

Maciej Wieloch

Trener i ekspert firmy IMMOQEE. Prowadził szkolenia między innymi z zakresu przygotowania analiz ekonomiczno- finansowych, biznesplanów, przygotowania budżetu inwestycji, dobór metod finansowania.
Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości.
Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył Instytut Europejski i European Institute of Public Administration, Denmark’s International Study Programme (DIS), Linkoping University, Francuski Instytut Zarządzania (IFG).

Łukasz Skawiński

Łukasz Skawiński

Trener i Ekspert IMMOQEE, konsultant, doradca biznesowy (posiada Certyfikat Trenera), absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Na swoim koncie posiada ponad 3000 przeprowadzonych godzin szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych (udokumentowane referencjami) z zakresu: zarządzania małą firmą, przedsiębiorczości, profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży oraz zarządzania czasem. Doradza w zakresie pozyskiwania środków UE, tworzenia biznesplanów. Przy jego wsparciu, przez kilka lat powstało ponad 350 firm z sektora MŚP. Obszar zainteresowań dotyczy strategii konkurencji oraz innowacji w zarządzaniu. Laureat projektu pt. „Spełnieni w biznesie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marketing i promocja

Wiktor Piątkowski

Trener i ekspert IMMOQEE. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu analizy marketingowej nowych produktów/usług wprowadzanych na rynek, marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju firmy, biznesplan, ocena opłacalności projektu.
Jest także scenarzystą i producentem filmowym, członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Koła Młodych SFP i Koła Scenarzystów SFP.W działalności naukowej specjalizuje się  marketingiem w obszarze rynku mediów. W szczególności rynkiem telewizyjnym, reklamą i jej wszelkimi formami działań promocyjnych, marketingiem sportu oraz zarządzaniem na rynku kultury i sztuki.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Warszawskiej Szkoły Filmowej. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Ekonomista, psycholog, scenarzysta filmowy.

Prawo

Michał Górski

Michał Górski

Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie zagadnień prawnych  oraz doradztwa patentowego.
Praktykujący radca prawny. Współpracował między innymi z Krajową Izbą Gospodarczą, Wyższą Szkołą Gospodarki w Józefowie, HTH Warszawa, InBIT Sp. z o.o., Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Od roku współpracuje również z firmą IMMOQEE.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Nauk Politycznych. Od 2009 roku jest prezesem zarządu Provide Service Sp. z o.o.Specjalizuje się jako trener, między innymi w tematyce prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa patentowego, prawa pracy, postępowań administracyjnych.

Piotr Grodzki

Piotr Grodzki

Trener i ekspert IMMOQEE w zakresie zagadnień prawnych  oraz doradztwa patentowego.
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu programów szkoleniowych. Na co dzień zajmuje się m.in. problematyką prawną związaną z zarządzaniem nieruchomościami oraz doradztwem patentowo – prawnym. Praktyczną wiedzę aktywnie wykorzystuje, prowadząc szkolenia dotyczące tematyki prawa i zarządzania. Od stycznia 2007 roku uczestniczy, jako trener i zarówno autor programu szkolenia „Elementy prawa pracy i prawa cywilnego”, w ogólnopolskim projekcie „Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”, realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Radca prawny prowadzący własna działalność gospodarczą. Ponadto regularnie prowadzi zajęcia ze studentami oraz na studiach podyplomowych. Praktykujący radca prawny.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH „Akademia kompetencji dydaktycznych”. Od października 2005 roku jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doradztwo strategiczne - Mentoring

Marcin Kowalik

Marcin Kowalik

Od kwietnia 2009 jeden z głównych udziałowców oraz Dyrektor w Gemstone Partners, platformy inwestycyjnej specjalizującej się w budowie wartości spółek sektora MSP. Od początku swojej kariery zawodowej związany z kreowaniem i rozwijaniem innowacyjnej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W latach 2009-2011 zaangażowany w rozwój Grupy RoboNET jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i finanse spółki. W tym samym czasie był Członkiem Rady Fundacji Fabryka Talentów odpowiedzialnym za zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE. Wcześniej współtworzył i kierował TA Group - dostawcą innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Rozpoczął działalności firmy od podstaw, zbudował zespół, otworzył pierwsze biuro w Warszawie i uruchomił sprzedaż spółki. Następnie, zredefiniował strategię rozwoju spółki, co doprowadziło do połączenia firmy z ReverseLogic oraz przeniesienia działalności operacyjnej do Katowic.
W latach 2007–2008 zdobywał doświadczenie audytorskie jako ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2006-2008 jako Dyrektor Regionalny tworzył struktury organizacyjne Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz Podyplomowe studia na Uniwersytecie Gdańskim – Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studiował również w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami IBS PAN w Warszawie.
Obecnie jest doktorantem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

Dawid Kentzer

Doświadczony i certyfikowany przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (ODiTK) w Gdańsku trener biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach z tematyki przedsiębiorczości m.in. z zakresu: tworzenia profesjonalnych biznesplanów. Od czasów studenckich związany z działaniem na rzecz przedsiębiorczości - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, gdzie jako wicedyrektor, a później dyrektor wspierał doradztwem studentów realizujących swoje pomysły biznesowe.
W latach 2008 - 2011 jako akredytowany w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) konsultant Regionalnego Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. przeprowadził z osobami podejmującymi i prowadzącymi działalność gospodarczą blisko 4000 indywidualnych konsultacji, dotyczących m.in. podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów w okresie programowania 2007-2013.
W grupie Gemstone Partners odpowiedzialny za realizację projektów na rzecz małych i mikro przedsiębiorstw; szkolenia; doradztwo biznesowe (plany rozwoju, doradztwo strategiczne, tworzenie biznesplanów, pozyskiwanie inwestorów, coaching, mentoring).
Ekonomista, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ukończył również studia magisterskie na specjalności Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem. Absolwent studium kierowników projektów europejskich organizowanego przez Akademię Edukacji Regionalnej w Gdańsku.

Aleksander Lubański

Aleksander Lubański

Zarządza spółką iDolina Sp. z o.o., która dołączyła do portfela inwestycyjnego Gemstone Partners oraz jest współodpowiedzialny za projekty doradcze w ramach grupy kapitałowej. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po przyznaniu stypendium naukowego studiował również w Niemczech w Universität Konstanz. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownicze w największej w Europie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - Fundacji AIP. Przez blisko 4 lata był dyrektorem Centrum Obsługi Projektów Europejskich, gdzie odpowiedzialny był za projekty o wartości wielu milionów złotych, obejmujące obszar przedsiębiorczości i innowacji. Pozyskał finansowanie dla funduszy kapitałowych o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, które umożliwiło zainicjowanie wielu nowych projektów biznesowych.
Reprezentował Business Centre Club w najważniejszych organach odpowiedzialnych za wsparcie przedsiębiorczości oraz dystrybucję funduszy UE w Polsce. Pełnił również rolę doradcy Minister Rozwoju Regionalnego. W ostatnim czasie skoncentrował się na nowych projektach biznesowych o charakterze start-up.

Dominika Łobodzińska

Dominika Łobodzińska

Doświadczenie zdobywała przede wszystkim w swojej firmie doradczej konsulti.pl, współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami. Prowadzi spotkania doradcze i szkolenia z zakresu planowania kariery, weryfikacji pomysłów na biznes i zakładania własnej działalności gospodarczej oraz procesów HR-owych w firmach. Do jej zainteresowań należą szeroko rozumiane zagadnienia związane z zasobami ludzkimi oraz nowe technologie.
Jednym z jej celów jest budowanie relacji z instytucjami naukowymi, w związku z czym współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Uniwersytetem Gdańskim. Zakres obowiązków: Przeprowadzanie rekrutacji i wdrożenie nowych pracowników, Nadzór i optymalizowanie procesów HR-owymi w firmie, Wspieranie Zarządu w sprawach dotyczących zasobów ludzkich, przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Zarządu i innych managerów, Coaching i mentoring, Employer Branding.
Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradztwa Zawodowego.
Obecnie poza działalnością zawodową skupia się na przedsięwzięciach promujących rozwój, przedsiębiorczość i wzajemną współpracę – Founders Cafe i Geek Girls Carrots. Dodatkowo pisze bloga i współpracuje z portalami internetowymi (m.in. mamstartup.pl).

Cezary Szczypa

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto, brał także udział w cyklu szkoleń “Szkoła młodych liderów”. W czasie studiów był aktywnym członkiem formacji uniwersyteckich, m.in. pełnił rolę Przewodniczącego Samorządu Studentów UKSW oraz przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich, gdzie zdobył doświadczenie związane z zarządzaniem, współpracą z licznymi instytucjami edukacyjnymi oraz zarządzaniem budżetem.
W latach 2009-2013, był wiceprezesem Parlamentu Studentów RP. Do jego głównych obowiązków należał nadzór nad działalnością Ministerstwa Skarbu Państwa, organizacja szkoleń i konferencji, aktywizacja postaw przedsiębiorczych wśród studentów, organizacja pracy i nadzór nad zadaniami zleconymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, był odpowiedzialny za realizację projektów unijnych oraz organizację kampanii społecznych.
Od 2012 roku jest dyrektorem ds. rozwoju w Dragomex MK, gdzie odpowiada za kontakty z klientami (zwłaszcza z Czech, Słowacji i Ukrainy) oraz nadzoruje proces testowania sprzętu w celu optymalizacji zużycia energii przez oświetlenie w miastach.
Jego zainteresowania to survival, gotowanie oraz wyścigi samochodowe.

Akcja Trampolina
facebook