ZESPÓŁ - PARTNERZY PROJEKTU

Sysco Business Skills Academy Ltd. (SBSA)

SYSCOSBSA jest jednym z największych dostawców szkoleń zawodowych w ramach rządowego programu Work Based Learning w regionie Merseyside (Wielka Brytania).

SBSA posiada długą historię ścisłej współpracy z rządową Learning and Skills Council i jest dostawcą programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Government Office North West. Jest ponadto głównym dostawcą szkoleń w rządowym programie Entry for Employment (e2e) dla regionu Merseyside

SBSA jest akredytowanym dostawcą szkoleń dla Instytut of Leadership and Managment (ILM) - uznanej brytyjskiej organizacji działającej międzynarodowo na rzecz poprawy wyników w zarządzaniu. ILM jest główną instytucją przyznającą kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i przywództwa w Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce i od wielu lat najlepszą w rankingach. Studia prowadzone są na 3 poziomach dla 60 tys. studentów na ponad 100 kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Oferuje studia na tzw. kierunkach zamawianych z atrakcyjnymi stypendiami, a także kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego. UW co rocznie gości ponad 1500 studentów z programu ERASMUS i stypendiów zagranicznych. Uczelnia szczególną uwagę zwraca na kształcenie młodej kadry na studiach doktoranckich. Uniwersytet prowadzi międzynarodowe programy badawcze i wdrożeniowe, współpracując z uczelniami i innowacyjnymi firmami z całego świata.

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet WarszawskiBiuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego działa od 1998 r. Organizuje warsztaty i szkolenia przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy. Biuro wspiera studentów i absolwentów w podejmowaniu działalności gospodarczej, gromadzi oferty w elektronicznej bazie danych. Pracodawcom umożliwia promocję ich firm na Uczelni oraz organizuje spotkania ze studentami. Promuje zdobywanie doświadczenia zawodowego studentów i absolwentów poprzez udział w praktykach i stażach oraz zachęca ich do angażowania się w działalność społeczną. Biuro współpracuje z urzędami, agencjami pośrednictwa pracy, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz przede wszystkim z pracodawcami.

Akcja Trampolina
facebook