ZESPÓŁ - LIDER PROJEKTU

SYSCO POLSKA

SYSCOGrupa Sysco od 1989 r. dostarcza nowoczesne i kompleksowe rozwiązania biznesowe dla przedsiębiorstw, NGOs i sektora publicznego.

Sysco posiada długoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych, które wspierają konkurencyjność przedsiębiorstw.

Przy ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, nakierowane na rozwój organizacji i jej pracowników.

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości usług doradczych oraz szkoleń.

Sysco posiada certyfikat ISO 9001:2000 oraz certyfikat prestiżowego brytyjskiego programu Investors in People (IIP). Jest uznanym dostawcą usług dla Business Link oraz Learning and Skills Council. Ponadto prowadzi szkolenia akredytowane przez międzynarodowy Institute of Leadership and Management.

Sysco Polska łącząc sprawdzone, dobre praktyki realizacji projektów w Wielkiej Brytanii oraz doświadczenia zdobyte na gruncie polskim oferuje:

  • Usługi w zakresie doradztwa i szkoleń
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych i doradztwo w zakresie pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Zarządzanie i administrowanie projektami finansowanymi z funduszy unijnych
  • Partnerstwo w projektach EFS i EFRR
  • Partnerstwo w projektach dostarczających rozwiązań innowacyjnych i międzynarodowych

Akcja Trampolina
facebook