AKCJA TRAMPOLINA - PROGRAM SZKOLENIA

W programie szkolenia:

Moduł 1. Doprecyzowanie pomysłów biznesowych

 • szkolenie motywacyjne,
 • trening kreatywności,
 • warsztaty dotyczące biznesplanów (rozwój pomysłów uczestników projektu),
 • indywidualne konsultacje eksperta dotyczące biznesplanów.

Moduł 2. Wstęp do innowacji

 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie,
 • finansowanie działalności innowacyjnej związanej z prowadzeniem firmy (fundusze UE, fundusze VC, Anioły Biznesu, kredyty/pożyczki),
 • analiza konkurencyjności na rynku,
 • warsztaty z negocjacji.

Moduł 3. Innowacje a konkurencyjność

 • analiza marketingowa nowych produktów/usług wprowadzanych na rynek,
 • prawne, podatkowe i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju firmy,
 • analiza ekonomiczna biznesplanu z uwzględnieniem ryzyka i opłacalności,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
 • zagadnienia nieuczciwej konkurencji,
 • elementy zarządzania, marketingu i PR.

Moduł 4 – Mentoring

 • Indywidualne doradztwo strategiczne, patentowe i prawne.
Akcja Trampolina
facebook